Month: October 2018

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ครูเทพ!!

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ อ.นรเทพ ศักดิ์เพชร แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา และสอนการใช้งาน Google Site ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างการทำเว็บไซต์ ที่แนะนำข้อมูลประวัติส่วนตัว ผลงานของนักศึกษา รายการที่ชื่นชอบ และกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการจะนำเสนอของเรา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษาและพัฒนาต่อยอดเว็บ Google Site ของตนเองให้มีความสมบูรณ์และดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ