cim

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำว่าวควาย

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำว่าวควาย ภายใต้อัตลักษณ์และคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี จังหวัดสตูล วันเสาร์ และอาทิตย์ ที่  24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สนามบินกองทัพอากาศ จังหวัดสตูล  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มรภ.สงขลา อบรมเพิ่มขีดความสามารถชาวชุมชนสตูล รองรับภัยพิบัติพื้นที่ชายฝั่ง เผยภาคใต้เสี่ยงได้รับผลกระทบสูง เร่งวางแนวทางป้องกัน พร้อมกระตุ้นคนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือ ดร.มุมตาส มีระมาน อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) วิทยาเขตสตูล ผู้เสนอโครงการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน เพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติพื้นที่ชายฝั่ง จ.สตูล เมื่อวันที่ 19-20 ธ.ค.60 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดภายในพื้นที่และจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่าจากประเทศอินโดนิเซีย ทั้งยังประสบภัยดินถล่ม ถ้ำถล่ม หลุมยุบ ถ้ำยุบ น้ำท่วม ภาวะแล้ง เป็นต้น ตนจึงจัดอบรมให้กับตัวแทนชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับมือวิกฤตการณ์ต่างๆ ข้างต้น และเพื่อกำหนดแนวทางเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่นำร่องบริเวณชายฝั่งสตูล พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง…